Menu

Timmeren aan de toekomst: eerste editie TOPklas Dordrecht succesvol afgerond

Het versnelde inburgeringstraject TOPklas Dordrecht werd vorige week donderdag feestelijk afgesloten met de cursisten. De eerste editie van het project bleek een succes: 8 van de 11 cursisten vonden na het afronden van het programma een passende vervolgopleiding op mbo, hbo, of universitair niveau.

Delken&Boot verzorgde in samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden van januari tot begin juli een intensief inburgeringsprogramma in Dordrecht, onder de naam TOPklas. De deelnemende cursisten kregen 5 ochtenden per week Nederlands les, en aansluitend huiswerkbegeleiding, met als doel sneller staatsexamen NT2 (op B1 niveau) te doen. Zo zouden ze sneller kunnen doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Het merendeel van de cursisten wacht nog op de resultaten van het examen of is nog druk bezig met het afronden van bepaalde onderdelen. Maar van de 11 deelnemers die het TOPklas traject hebben afgerond, zijn 8 in september al gestart met een vervolgopleiding. Deelneemster Keira is zeer te spreken over het programma en haar geboekte vooruitgang. . ,,Zonder de TOPklas had ik dit niet zo snel kunnen halen”, zei één van hen tijdens de uitreiking van de certificaten. Deze deelneemster begon een aantal weken geleden met de mbo-opleiding Logistiek Supervisor op niveau 4.

De overige cursisten startten met schakelprogramma’s aan de Erasmus Universiteit, de Haagse Hogeschool en aan diverse andere hbo-en mbo-opleidingen. Eén van de deelnemers doorloopt momenteel de stappen die nodig zijn om in Nederland als arts aan de slag te kunnen.

De taallessen zijn nu afgerond maar de Sociale Dienst Drechtsteden en Delken&Boot onderhouden contact met de groep over hun voortgang. Delken&Boot is tevreden met de geboekte resultaten en hoopt het succesvolle project voort te zetten in Dordrecht en wellicht ook te kunnen introduceren in andere gemeenten.

 

*De gebruikte naam is om privacyredenen gefingeerd.