Menu
Uitreiking A2-certificaat aan Litouwse medewerkers

Projecten Taal op het Werk

Mensen hebben vaak geen idee hoe essentieel goede beheersing van Nederlandse taal op het werk is, totdat er problemen ontstaan. Taalbeheersing is een belangrijke vaardigheid voor iedere werknemer. Dat geldt zowel voor mensen die in Nederland geboren en getogen zijn als voor anderstaligen. Onvoldoende taalbeheersing kan leiden tot onveilige situaties, ontevreden klanten en medewerkers of verlies van productiviteit. Investeren in taalbeheersing en bevordering betaalt zich daarom altijd ruimschoots terug.

Praktijkonderwijs met Nederlandse taalles - BouwSchool Breda

Statushouders worden klaargestoomd voor een opleiding tot timmerman, metselaar of tegelzetter. Bouwschool Breda heeft in samenwerking met de Gemeente Breda dit traject opgezet. Delken&Boot heeft de opdracht gekregen praktijkgerichte vaktaallessen te ontwikkelen en te geven die afgestemd zijn op de werkvloer, maar ook het taalniveau verhogen richting B1 niveau. “Er is veel vraag naar bouwvakkers. Communicatie en veiligheid zijn essentieel in de bouw dus is het belangrijk dat ze de taal spreken. Deze mensen hebben hun inburgeringscursus al afgerond en aansluitend ze krijgen hier twee uur per dag les in vaktaal”, aldus directeur Erik Colijn.

Filmpje Bouwschool Breda

Artikel in De Stem ‘Bouwen aan een toekomst op Bouwschool Breda’ 05-09-2017

taalbeheersing
Dawit Abraham, cursist (23 jaar): “Ik heb lang gezocht naar een kans als deze. Op andere plekken werd ik niet aangenomen omdat mijn Nederlands niet goed genoeg was. Maar nu kan ik een echte tegelzetter worden.”

Nederlandse les voor Litouwse medewerkers - Zoetwarenfabrikant Lonka in Roosendaal

“Geen Engels meer op de werkvloer!”, was de wens van de directie van Lonka. De directie van Lonka ondersteunt en faciliteert het leren van de Nederlandse taal in eigen bedrijf. Een groep medewerkers uit Litouwen kon in een ontspannen sfeer de interactieve lessen van Delken&Boot volgen. De hele groep is geslaagd voor de A2-toets en kan zich nu zowel binnen het bedrijf als in de samenleving beter verstaanbaar maken en actiever meedoen.
Anja van Tiggelen, HR-manager:
“Bedankt voor de fijne samenwerking. Het was prettig om te weten dat ik met een gerust hart de lessen, de organisatie en de coördinatie aan jullie kon overlaten.”

taalbeheersing
De tweede groep cursisten van Lonka na het uitreiken van de certificaten

'Tijd voor Taal', taalbevordering voor alle medewerkers - NV Afvalverwerking en Dienst Beheer en Onderhoud BAR gemeenten

Het traject ‘Tijd voor Taal’ is een initiatief van het domein Beheer & Onderhoud van de BAR-organisatie, waarbij de NV BAR-Afvalbeheer is aangesloten. Hans van den Brule, directeur-bestuurder, (op 8 september jl. uitgeroepen tot Taalheld 2017) vertelt: “wij werken actief aan de vitaliteit van onze medewerkers. Uit ervaring weten wij dat medewerkers die problemen hebben met lezen en schrijven meer problemen hebben met gezondheid en budgetbeheer. Door de verhoogde pensioenleeftijd moeten medewerkers nu veel langer doorwerken. Vooral voor de mensen in de buitendienst is dit moeilijk.”
Delken&Boot heeft voor iedere medewerker een passend aanbod ontwikkeld. Voor de meeste deelnemers zijn de taallessen een noodzakelijke opfrissing van de Nederlandse taal. Een deel van de deelnemers heeft een grotere taalachterstand. Er zijn ook lessen voor gevorderden.
Medewerkers in de organisatie werden geïnformeerd en vooral enthousiast gemaakt door een effectieve werving. Een docent van Delken&Boot ging bijvoorbeeld mee op de vuilniswagen om enerzijds te onderzoeken welke taalvragen men had en anderzijds om een vertrouwensband op te bouwen om gêne weg te nemen voor aanmelding. Hans van den Brule vervolgt: “Bij de buitendienst van de BAR-organisatie en de NV BAR-Afvalbeheer is taalbevordering nu vanuit het vitaliteitsplan onderdeel van de dagelijkse werkdag en werksfeer. Taboe op jezelf aanmelden is weg en op alle niveaus willen medewerkers meer leren.”

Filmpje BAR-organisatie

Taalakkoord
Delken&Boot heeft het Taalakkoord ondertekend omdat we graag een bijdrage willen leveren aan een betere taalbeheersing van werknemers op de werkvloer. Het Taalakkoord is bestemd voor werkgevers en andere organisaties die zich in willen zetten voor een betere taalbeheersing van werknemers op de werkvloer. We ondersteunen bedrijven door maatwerk te ontwikkelen waarin we taallessen Nederlands aanbieden die passend bij de werkvloer. Deze lessen worden gegeven aan zowel werknemers die in Nederland geboren en getogen zijn en de taal beter willen leren schrijven en/of begrijpen, als aan medewerkers die Nederlandse Taal als Tweede Taal moeten leren. Tijdens voorbereidende gesprekken met werkgevers informeren we hen tevens over de subsidiemogelijkheid ‘Tel mee met Taal’ die via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar is. Zie voor meer informatie www.telmeemettaal.nl

taalbeheersing

Voorbereiding op de arbeidsmarkt door training van werknemersvaardigheden - Renee Vermeij, NT2 specialist

Foutloze e-mails en de baas aanspreken met ‘je’. Voor anderstaligen niet altijd even vanzelfsprekend.
Een presentatie geven op het werk, e-mails versturen, de werkgever met ‘je’ aanspreken; het zijn verschillende vaardigheden die van werknemers worden gevraagd. Vaardigheden die voor anderstaligen niet altijd even vanzelfsprekend zijn. Wat kunnen taalleerders al tijdens hun taalcursus doen om goed voorbereid te zijn op werken in Nederland? Klik hier voor het volledige interview met Renee Vermeij.

taalbeheersing
Renee Vermeij, docente NT2 Staatsexamen II bij Delken&Boot

Nederlandse les buitenlandse werknemers - Farmaceutisch bedrijf Dr. Reddy's in Leiden

Hoewel de voertaal op de werkvloer Engels is bij dit internationale bedrijf, faciliteert het bedrijf zijn medewerkers in het leren van Nederlands.
Een groepje hoogopgeleide medewerkers, afkomstig uit verschillende landen, krijgt een korte intensieve cursus Nederlands. Het doel is om op een basaal niveau gesprekken te kunnen voeren met collega’s, met buren, in winkels en bij de sportvereniging.

taalbeheersing