Menu
Uitreiking A2-certificaat aan Litouwse medewerkers

Projecten Taal op het Werk

Mensen hebben vaak geen idee hoe essentieel goede beheersing van Nederlandse taal op het werk is, totdat er problemen ontstaan. Taal is een belangrijke vaardigheid voor iedere werknemer. Dat geldt zowel voor mensen die in Nederland geboren en getogen zijn als voor anderstaligen. Onvoldoende taalbeheersing kan leiden tot onveilige situaties, ontevreden klanten of verlies van productiviteit. Investeren in taalontwikkeling betaalt zich daarom altijd ruimschoots terug.

Wat we doen

Delken&Boot is veel méér dan een bureau dat taalcursussen geeft. Eigenlijk zijn we meer een architect dan een aannemer: we luisteren goed naar uw wensen, denken hardop met u mee, delen onze kennis, ontwerpen een mooi concept en leveren uiteraard ook het gewenste maatwerk. Deze aanpak leidt tot allerlei vernieuwende pilots, projecten en cursussen op maat. Zo werken we samen aan een goed en duurzaam resultaat voor uw bedrijf, branche of gemeente.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met:
Monique Baggen, hoofd commercie & relaties
0031-(0)6-12104007
monique.b@delkenboot.nl

Delken&Boot sales commerce

Praktijkonderwijs met Nederlandse taalles - BouwSchool Breda

Statushouders worden klaargestoomd voor een opleiding tot timmerman, metselaar of tegelzetter. Bouwschool Breda heeft in samenwerking met de Gemeente Breda dit traject opgezet. Delken&Boot heeft de opdracht gekregen praktijkgerichte vaktaallessen te ontwikkelen en te geven die afgestemd zijn op de werkvloer, maar ook de taal verhogen op weg naar B1 niveau. “Er is veel vraag naar bouwvakkers. Communicatie en veiligheid zijn essentieel in de bouw dus is het belangrijk dat ze de taal spreken. Deze mensen hebben hun inburgeringscursus al afgerond en aansluitend ze krijgen hier twee uur per dag les in vaktaal”, aldus directeur Erik Colijn.

Filmpje Bouwschool Breda

Artikel in De Stem ‘Bouwen aan een toekomst op Bouwschool Breda’ 05-09-2017

Bouwschool Breda Nederlandse taal statushouders
Dawit Abraham, cursist (23 jaar): “Ik heb lang gezocht naar een kans als deze. Op andere plekken werd ik niet aangenomen omdat mijn Nederlands niet goed genoeg was. Maar nu kan ik een echte tegelzetter worden.”

Nederlandse les voor Litouwse medewerkers - Zoetwarenfabrikant Lonka in Roosendaal

“Geen Engels meer op de werkvloer!”, was de wens van de directie van Lonka. De directie van Lonka ondersteunt en faciliteert het leren van de Nederlandse taal in eigen bedrijf. Een groep medewerkers uit Litouwen kon in een ontspannen sfeer de interactieve lessen van Delken&Boot volgen. De hele groep is geslaagd voor de A2-toets en kan zich nu zowel binnen het bedrijf als in de samenleving beter verstaanbaar maken en actiever meedoen.
Anja van Tiggelen, HR-manager:
“Bedankt voor de fijne samenwerking. Het was prettig om te weten dat ik met een gerust hart de lessen, de organisatie en de coördinatie aan jullie kon overlaten.”

De tweede groep cursisten van Lonka na het uitreiken van de certificaten

'Tijd voor Taal', taalbevordering voor alle medewerkers - NV Afvalverwerking en Dienst Beheer en Onderhoud BAR gemeenten

Het traject ‘Tijd voor Taal’ is een initiatief van het domein Beheer & Onderhoud van de BAR-organisatie, waarbij de NV BAR-Afvalbeheer is aangesloten. Hans van den Brule, directeur-bestuurder, (op 8 september jl. uitgeroepen tot Taalheld 2017) vertelt: “wij werken actief aan de vitaliteit van onze medewerkers. Uit ervaring weten wij dat medewerkers die problemen hebben met lezen en schrijven meer problemen hebben met gezondheid en budgetbeheer. Door de verhoogde pensioenleeftijd moeten medewerkers nu veel langer doorwerken. Vooral voor de mensen in de buitendienst is dit moeilijk.”
Delken&Boot heeft voor iedere medewerker een passend aanbod ontwikkeld. Voor de meeste deelnemers zijn de taallessen een noodzakelijke opfrissing van de Nederlandse taal. Een deel van de deelnemers heeft een grotere taalachterstand. Er zijn ook lessen voor gevorderden.
Medewerkers in de organisatie werden geïnformeerd en vooral enthousiast gemaakt door een effectieve werving. Een docent van Delken&Boot ging bijvoorbeeld mee op de vuilniswagen om enerzijds te onderzoeken welke taalvragen men had en anderzijds om een vertrouwensband op te bouwen om gêne weg te nemen voor aanmelding. Hans van den Brule vervolgt: “Bij de buitendienst van de BAR-organisatie en de NV BAR-Afvalbeheer is taalbevordering nu vanuit het vitaliteitsplan onderdeel van de dagelijkse werkdag en werksfeer. Taboe op jezelf aanmelden is weg en op alle niveaus willen medewerkers meer leren.”

Taalakkoord
Om de taalvaardigheid van medewerkers te verbeteren, heeft het ministerie van SZW het Taalakkoord in het leven geroepen. Hierbinnen tekenen de overheid en werkgevers voor het wegwerken van taalachterstanden. Werkgevers kunnen een hiervoor een beroep doen op de subsidieregeling ‘Tel Mee Met Taal’.
(1 januari 2018 is de nieuwe aanvraagperiode gestart)

Tijd voor Taal Delken&Boot