Menu

Projecten voor Gemeenten

Gemeenten krijgen een steeds grotere verantwoordelijkheid om participatie van burgers te stimuleren. Wie niet goed kan lezen, schrijven, spreken, luisteren en met een computer kan omgaan, ervaart vaker problemen en heeft moeite om kansen te grijpen. Goede beheersing van taal vergroot het zelfredzame vermogen van mensen, waardoor de kosten voor onze verzorgingsstaat worden beperkt. Taalbevordering is daarom een waardevolle investering.

Wat we doen

Delken&Boot bedenkt en ontwikkelt vernieuwende taalprogramma’s en lesmaterialen waarmee mensen opnieuw hun draai kunnen vinden in onze maatschappij. Goede taalbeheersing is het middel om de volgende stap te kunnen zetten naar werk, opleiding of andere zinvolle dagbesteding.

Wilt u meer informatie, neem contact op met
Monique Baggen, hoofd commercie & relaties
0031-(0)6-12104007
monique.b@delkenboot.nl

taalbeheersing

Diverse taaltrajecten - Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR-gemeenten)

Samen met de Stichting Lezen & Schrijven, De Bibliotheek AanZet en Delken&Boot wordt vanuit de WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs) inhoud gegeven aan een aantal taaltrajecten.
Delken&Boot biedt binnen dit traject wekelijks taallessen in de bibliotheek, bestemd voor inwoners van de BAR-gemeenten. Voor ouders van basisschoolleerlingen is een programma Taal & Gezondheid en Participatie ontwikkeld, dat gedurende 20 weken door een docent van Delken&Boot met ouders op school wordt uitgevoerd. In onderlinge samenwerking is ook onder andere een taaldictee georganiseerd.

'TOPklas', versneld inburgeringstraject - Gemeente Dordrecht

In samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden verzorgt Delken&Boot een versneld inburgeringstraject, onder de naam TOPklas.
De cursisten krijgen 5 dagdelen per week les met als doel sneller hun staatsexamen te kunnen doen en door te stromen naar middelbaar beroepsonderwijs of passend werk.