Menu

Bijzondere Taalconcepten

Delken&Boot is een eigenzinnig taalbureau dat samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven innovatieve vormen van taalbevordering bedenkt en realiseert. Bijvoorbeeld projecten om kwetsbare mensen weer financieel en sociaal zelfstandig te laten zijn. Of projecten ‘Nederlands op de werkvloer’ voor taalbevordering van laaggeletterden of buitenlandse werknemers. Delken&Boot biedt mensen perspectieven in het leven. Zodat mensen trots kunnen zijn op zichzelf en zich gelukkig voelen.

Wat we doen

“Als je de woorden niet kent, kan je ze ook niet denken”, aldus filosoof Arnold Cornelis. Wie over een goede taalvaardigheid beschikt heeft meer kansen in onze samenleving. Een woordenschat van 25.000 of 60.000 woorden is het significante verschil tussen laag- en hoogopgeleiden. Taal en welzijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als we mensen kansen willen bieden dan is taal dus een onmiskenbaar aspect. Delken&Boot werkt met diverse partners aan het vergroten van mogelijkheden voor mensen door middel van taal.

Versneld inburgeringstraject Syrische families - Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Samen met Stichting Nieuw Thuis Rotterdam zet Delken&Boot zich in om 200 Syrische gezinnen in Rotterdam een goede start te geven. Via dit bijzondere integratieprogramma krijgen statushouders intensief taalonderwijs en begeleiding. Daarnaast worden ze ondersteund op het gebied van huisvesting en maatschappelijke participatie. Meer informatie op www.sntr.nl

taalbevordering

Vernieuwend sociaal concept - Welkom Veenendaal

Welkom is een vernieuwend sociaal concept waarin mensen met afstand tot de arbeidsmarkt tijdelijk worden ondersteund op het gebied van wonen, werken, leren en welbevinden. Delken&Boot ontwikkelt een integraal leerconcept, gericht op vitaliteit en taalbevordering waarmee we het zelfredzame vermogen van bewoners van Welkom vergroten. Meer informatie op www.wijhetenwelkom.nl

taalbevordering

Pilot interactieve Kennis Nederlandse Maatschappij - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Als eigenzinnig taalbureau werken we graag mee aan onderzoek. In opdracht van het ministerie van SZW is in 2017 een pilot uitgevoerd met een aantal inburgeringsgroepen in verschillende gemeenten. Cursisten maakten op een interactieve wijze kennis met de Nederlandse kernwaarden door in gesprek te gaan met typisch Nederlandse ‘waardendragers’.

taalbevordering

Wijkgerichte inburgering - Gemeente Leiden

Op verzoek van de Gemeente Leiden heeft Delken&Boot de exameneisen van de wet inburgering verwerkt in lesmateriaal dat was toegespitst op de bewoners en hun wijk. Het resultaat was interactieve lessen ‘Wijkgerichte inburgering’ die zijn gebruikt door vrijwilligers die taallessen uitvoerden in de gemeente. Deze lessen zijn voor hen gepubliceerd in een digitaal portaal.

taalbevordering

Ontwikkeling lesmateriaal

Sinds de oprichting heeft Delken&Boot veel lesmaterialen ontwikkeld; met name binnen het NT2-werkveld. Er zijn meer dan 100 filmpjes gemaakt om statushouders voor te bereiden op hun inburgeringsexamen. Bent u ook op zoek naar vernieuwend lesmateriaal of heeft u zelf een goed idee en behoefte aan professionele denkkracht?

Neem dan contact op met:
Tessel Stalenhoef, hoofd onderwijs & ontwikkeling
0031-(0)6-12775042
tessel@delkenboot.nl

taalbevordering