Menu

Nederlands leren

Om mee te komen in de Nederlandse samenleving is het beheersen van de Nederlandse taal essentieel. Een goede beheersing van taal zorgt voor een grotere zelfredzaamheid. Zo draagt taal bij aan betere kansen op de arbeidsmarkt en meer duurzame inzetbaarheid. Maar ook in (digitale) communicatie met overheid en andere instellingen speelt taal een belangrijke rol. En niet in de laatste plaats helpt taal je om je te kunnen verbinden met de mensen om je heen. Taal levert dus een belangrijke bijdrage aan je geluk. Nederlands leren en het goed beheersen van de taal heeft daarmee (in)direct ook invloed op productiviteit, zorgkosten en uitkeringen.

Nederlands leren

Projecten Taal op het Werk

U wilt als werkgever personeel dat goed kan communiceren op de werkvloer en met klanten. Beheersing en kennis van de Nederlandse taal en (werk)cultuur is daarom voor uw organisatie essentieel.

Nederlands leren

Projecten voor Gemeenten

U wilt als gemeente dat uw inwoners zoveel mogelijk participeren en toekomstperspectieven hebben. Een betere taalbeheersing stelt mensen in staat om zich te ontwikkelen en om kansen aan te grijpen.

Nederlands leren

Inburgering

U wilt slagen voor uw inburgeringsexamen, staatsexamen I of II. Wilt u les krijgen van goede docenten en vindt u persoonlijke aandacht belangrijk? Dan bent u bij Delken&Boot van harte welkom. Wij hebben uitstekende slagingspercentages en een hoge tevredenheid.

Nederlands leren

Bijzondere Taalconcepten

Delken&Boot is een eigenzinnig taalbureau. Daarom investeren wij tijd, kennis en middelen in projecten en samenwerkingsverbanden die gericht zijn op het verbeteren van het welzijn van mensen. Experimenteren of nieuwe wegen bewandelen vinden we belangrijk. Daarom gaan we uitdagingen niet uit de weg.