Menu

‘Language Learning and Integration in a Globalized world’, Delken&Boot bij seminar: Springboard for talent

Van 12 t/m 17 december organiseerde het Salzburg Global Seminar een internationale conferentie rondom de waarde van taal(ontwikkeling) in relatie tot culturele identiteit en sociale samenhang. 50 experts uit Europa, Azie, Afrika en Amerika kwamen 5 dagen samen in Salzburg om kennis te delen en gezamenlijk te werken aan het formuleren van een verklaring. Deze verklaring zal op 21 februari 2018 wereldwijd worden verspreid om politici, beleidsmakers en andere belanghebbenden te beïnvloeden om taal hoger op de agenda te zetten. Onze directeur Pieter Boot was namens Delken&Boot aanwezig en benadrukte met name het belang van taal voor het welzijn van mensen in de brede zin van het woord.

Uiteraard zullen we de verklaring met ons netwerk delen op 21 februari 2018.
Wie verder wil lezen en luisteren, klik op Site seminar #586 en Video Salzburg Global Seminar