Werken met de CP-Starter

Training: ‘Werken met de CP-Starter’

 

Na deze training hebben docenten voldoende handvatten om analfabeten en zeer laagopgeleide inburgeraars intensief te trainen op spreekvaardigheid in een eerste kennismaking met het inburgeringsexamen.

De training bevat de volgende onderdelen:

  1. Wat is de CP-Starter?
  2. Uitgangspunten van de CP-Starter
  3. Gebruik van de CP-trainer in de les.
  4. Didactische tips en werkvormen voor het lesgeven aan analfabeten en laagopgeleiden.

Duur: 1 dagdeel

Groepsgrootte: minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers

Kosten: € 75,- per deelnemer. (inclusief voorbereiding)