Methodiek

CP-Trainer: ‘van de praktijk, naar de praktijk’

 

Onze methodiek ‘Van de praktijk naar de praktijk‘ gaat uit van een logische opbouw met de volgende kenmerken:

  • Van receptief naar productief: eerst alleen kijken en luisteren, later zelf gaan spreken
  • Van binnenschools naar buitenschools: eerst in het klaslokaal oefenen en later buiten
  • Van gestuurd naar ongestuurd: eerst dialogen naspelen en toewerken naar vrije simulatieopdrachten

De opbouw van de CP-trainer in zeven stappen

Stap 1
De film bekijken en kijkvragen beantwoorden

De films en het oefenmateriaal vormen een geheel. De film is bedoeld om kennis te activeren. De situatie wordt gevisualiseerd. De inburgeraar maakt kennis met culturele overeenkomsten en verschillen.

Stap 2
Activeren van de contextspecifieke woordenschat.

De contextspecifieke woorden worden met een voorbeeldzin in het oefenmateriaal uitgelegd. De inburgeraar kan met behulp van de docent of met het woordenboek de betekenis van de woorden achterhalen.

Stap 3
Uitgeschreven dialoog lezen en nogmaals naar de film kijken en luisteren.

De inburgeraar leert woordenschat en taalfuncties te begrijpen. Hij krijgt grip op de globale inhoud van het gesprek.

Stap 4
De vereenvoudigde dialoog naspreken.

Nu wordt de stap van receptief naar productief gemaakt.
De inburgeraar oefent de taalfuncties, de woordenschat en de uitspraak.

Stap 5
De geleide dialoog spelen.

De inburgeraar leert te reageren op de gesprekspartner. De geleide dialoog is een tussenstap naar een simulatieopdracht.

Stap 6
Simulatieopdracht uitvoeren

De inburgeraar krijgt een spreekopdracht aan de CP/CH uit de film
De gesprekspartner maakt het de inburgeraar een beetje lastig. Door hem uit te dagen leert hij adequaat reageren.

Stap 7
Buitenschoolse opdracht

Het gesprekje kan in de echte praktijk worden gevoerd. Het bewijs van het gesprek kan mogelijkerwijs als bewijs dienen voor het portfolio of als voorbereiding op een oefenassessment.