Lesmateriaal op maat

Afgestemd op de doelgroep en doelgericht…

Doelstelling: lever optimale lesmaterialen op maat voor mensen die de Nederlandse taal (nog) onvoldoende spreken,
op verschillende kennisniveaus.
Strategie: complete lespakketten die beeld, tekst en geluid combineren, helemaal afgestemd op de doelgroep.
Zo kunnen theorie en praktijk het best worden geleerd.
Implementatie: de ontwikkeling van werkboeken met tekst, beeld en meestal ook auditief en/of audio-visueel materiaal
op cd en/of dvd. Inclusief docentenmateriaal.

Van de praktijk, naar de praktijk
Delken&Boot staat bekend om de doelgerichte aanpak, waarbij gewerkt wordt met herkenbare situaties uit het alledaagse leven. Daarbij worden multimediatoepassingen niet geschuwd. Zowel voor collectief, als individueel onderwijs en thuisgebruik.
Het praktijkgerichte karakter van het inburgeringexamen vraagt om praktijkgerichte inburgeringtrajecten. Het inburgeringexamen geldt in eerste instantie niet voor analfabeten, maar wat wel voor deze doelgroep geldt, is dat de kennis en de (omgangs)taal van cruciale praktijksituaties in de Nederlandse samenleving moeten worden geleerd.
Voor zeer laagopgeleiden en langzaam lerenden en voor hen die moeite hebben met gespreksvaardigheid geldt ook dat er veel moet worden geoefend om de juiste woorden in een cruciale praktijksituatie te kunnen zeggen en spreekangst te overwinnen.